fredag 16. januar 2009

Slik stoppes debatten

Israels krigføring mot palestinerne viser nok en gang hvor handlingslammet verdenssamfunnet er i forhold til landets bruk av militærmakt mot et folk som i over 60 år har levd på nåde som flyktninger og bombemål. Ingen benekter Israels rett til å forsvare seg, men å skyte spurv med kanoner er ikke forsvar. Israel som er en av verdens mektigste militærmakter, viser ingen nåde og angriper sivilemål med begrunnelsen om at Hamas skal tvinges i kne. Resultatet er at over 1000 mennesker, langt de fleste uskyldige kvinner og barn, blir offer i dette blodbadet som bare forsvares av kristenfundamentalister og folk på høyresida i norsk politikk.

Dessverre opplever vi nok en gang at folk som tar til motmæle mot den israelske okkupasjonen og militærbruken landet med jevne mellomrom setter i verk, stemples som antisemitter og jødehatere. Det har så langt vist seg umulig å kritisere militærmaktas herjinger uten å falle i unåde. Som redaktør i Hamar Arbeiderblad havnet jeg på hatlista til sionistene, og ble stadig vekk forsøkt brakt til taushet og tilsendt hatbrev på grunn av mine ledere som tok avstand fra Israels herjinger. Mitt enkle spørsmål som utløste vreden, var hvordan det var mulig at en stat som huset et folk som ble grusomt rammet under den 2. verdenskrig, kunne tillate seg å ta i bruk vold og drepe uskyldige mennesker nærmest på samme måte som deres eget folk hadde blitt det. Jeg skjønner det fortsatt ikke.
Nå er det Kåre Willoch som har blitt forsøkt presset til taushet, og kalt jødehater. Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig for jøder å akseptere Willochs rettmessige kritikk av staten Israels brutale framferd og opptreden mot det palestinske stat. Men det er definitivt meningsløst og et forsøk på splitt og hersk å stemple Willoch som jødehater. Det er trist at vi i 2009 ikke skal kunne kritisere Israel uten å få rasiststemplet i panna. At israels eget folk ikke ser galskapen som skjer i Gaza er faktisk oppsiktsvekkende, men verre er det at folket bruker simple metoder for å unngå kritikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar